Tyck till om webbplatsen bild

Sök böcker, databaser & tidskrifter
Här söker du efter våra tryckta och elektroniska böcker, tidskrifter, databaser samt på vår webbplats. Artiklar hittar du numera via knappen ”Artiklar (EDS)" nedanför sökmolnet.
Letar du efter en bok skriv t.ex.så här:
- Selma Lagerlöf Kejsarn
- introduktion till straffrätten 2011
Letar du efter databaser skriv t.ex. så här:
- Karnov (databasens namn)
- Skriv ett ämne t.ex. juridik. Avgränsa sedan sökresultatet genom att klicka på databaser i högerkolumnen på sökresultatsidan.


Stockholm University Press blogg Länk till information om BrowZine Länk: Bloggen om bibliotekets specialsamlingar
Accordion

Mina sidor

Accordion
Logga in
För att logga in behöver du
universitetskort eller bibliotekskort

Här kan du, när du har loggat in, hantera dina lån, fjärrlån, reservationer, beställningar, dina bokade grupprum samt föreslå inköp.

Accordion

Grupprum

Accordion

Boka grupprum eller studieplats

OBS! Du måste logga in för att boka grupprum.

På huvudbiblioteket finns bokningsbara rum för grupp- och enskilt arbete för dig som är student vid Stockholms universitet. I de grupprum som har en dator finns det tillgång till Internet och Microsoft Office.

Du kan boka tre timmar per dag, som mest nio timmar per vecka, två veckor i förväg.


Accordion

Kontakta biblioteket

Accordion

Kontaktinformation

E-posta din fråga till biblioteket

Telefon: 08-16 28 00

Telefontider:måndag - fredag: 9-11 och 16-17
lördag10-12
söndag11-12

Kontakta oss

Här hittar du information om personal, adress, karta, sökverkstad för studenter och lokaluthyrning. Om du är forskare kan du boka en bibliotekarie.

Bibliotekets chat

Du behöver inte vara inloggad för att chatta.

Accordion

Mina databaser

Accordion

Här ser du dina sparade databaser när du har loggat in .

Gå direkt till:
Databaser

Accordion

Mina tidskrifter

Accordion

Här ser du dina sparade tidskrifter när du har loggat in . Just nu går det inte att spara e-tidskrifter och e-böcker.

Gå direkt till:
Tidskrifter

Accordion

Mina böcker

Accordion

Här ser du dina sparade böckernär du har loggat in .

Gå direkt till:
De senaste avhandlingarna
Uppslagsböcker

Accordion

Mina sparade sökningar

Accordion

Här ser du dina sparade sökningar när du har loggat in. Du kan även bevaka detta via RSS.

Sparade sökningar: