Söka

När du ska söka efter information är det alltid bra att börja med att reflektera över vad som är det viktiga i din sökning. Vilken typ av material är det du söker och vad vill du använda det till? Sedan bör du fundera över vilket sökverktyg du ska använda för att hitta rätt typ av material, till exempel en bibliotekskatalog, en ämnesdatabas eller Google.

 

Mycket vetenskaplig litteratur och information finns tillgänglig via olika databaser. Genom Stockholms universitet har du tillgång till ett stort antal sådana. När det gäller ämnesdatabaser har någon, ett akademiskt sällskap, en institution, ett förlag eller dylikt, samlat och strukturerat material inom ett visst ämnesområde. En databas är ett bra sökverktyg om du vill söka efter vetenskapliga tidskriftsartiklar.

Här kan du se en jämförelse mellan Google Scholar, vilken är Googles vetenskapliga sökmotor, och en ämnesdatabas. Notera att olika sökverktyg inte ger samma resultat. Det är därför bra att se dem som komplement till varandra snarare än konkurrenter. Det viktiga är att du vet hur olika sökverktyg fungerar, så att du kan göra medvetna val när du söker.

Google Scholar Ämnesdatabas
Många träffar eftersom Google (i teorin) söker igenom allt som finns tillgängligt på webben Möjliggör systematisk litteratursökning
Fritt tillgänglig, men materialet som återfinns kan vara avgiftsbelagt. Gå till Google Scholar via bibliotekets webbplats för att få tillgång till material som biblioteket tillhandahåller Möjligt att avgränsa till granskat material (peer review)
Enkla sökfunktioner Tillgänglig inom SU
Kan vara svårt att orientera sig i den stora träffmängden Ämnesspecifik sökning

 

Det är viktigt att ha i åtanke att informationssökning kan vara en tidskrävande process. Det är därför betydelsefullt att du dokumenterar dina sökningar Skriv upp alla varianter och kombinationer, samt de databaser du använder dig av. Försök att vara så metodisk som möjligt. Det kan visa sig vara viktigt ifall du söker efter material i flera olika databaser och vid olika tillfällen eller om det visar sig att du måste gå tillbaka för att söka mer information senare i ditt uppsatsarbete

Att söka efter material i databaser

Här får du information om hur du söker i databaser, samt hur du kan förbättra dina sökningar genom att använda så kallade kontrollerade ämnesord.
Söka i databaser (flashfilm, 4:26 min)
Ämnesordssökning (flashfilm, 5:17 min)
 

Sidansvarig:
Uppdaterad: den 1 juli 2016