Tyck till om webbplatsen bild

Open Access

Grundtanken i Open Access är att offentligt finansierad forskning ska vara gratis att läsa, ladda ner, kopiera och sprida.

Vid Stockholms universitet har en grupp representanter från de fyra fakulteterna tillsammans med biblioteket, arbetat fram ett underlag för en Open Access policy vid universitetet.

Underlag för en policy för Open Access vid Stockholms universitet (pdf, 29 kB)

I juni 2006 tog rektor ett beslut baserat på policydokumentet där han förordar att forskarna "i möjligaste mån deponerar en kopia av varje publicerad vetenskaplig artikel i universitetets digitala arkiv". Rektor tog också beslutet att underteckna Berlindeklarationen - The Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities.

Rektors beslut om Open Access (pdf, 35 kB)

Berlindeklarationen

 

Sidansvarig:
Uppdaterad: den 29 december 2011

kontakt

Frågor om spikning och doktorandstöd
tryck@sub.su.se
tel. 08-16 14 50


Frågor om DiVA
diva@sub.su.se


Frågor om Open Access
openaccess@sub.su.se

Puff _forskarbloggen

Natbutikpuff