Tyck till om webbplatsen bild

Adam Helms samling

Adam Helms boksamling är en specialsamling om bokmarknad, bokförlag, bokhandel och angränsande ämnen. Den skapades av Adam Helms, välkänd förläggare som startade bokförlaget Forum 1944 inom Bonnierkoncernen.

Adam Helms bildade efter sin pensionering 1971 tillsammans med sin kollega Solveig Nellinge bokförlaget Trevi, där han arbetade fram till sin bortgång 1980. Helms boksamling köptes sedan av Svenska Förläggareföreningen och är sedan 1987 deponerad på Stockholms universitetsbibliotek.

Denna samling har delvis byggts upp genom årliga bidrag av Svenska Förläggareföreningen. De böcker som tryckts efter 1981 är placerade ute i biblioteket och kan lånas hem. Större delen av samlingen förvaras dock i magasin och böckerna måste beställas fram via bibliotekskatalogen, men går inte att låna hem. Till denna del hör också en mängd okatalogiserat småtryck: bokkataloger, broschyrer, särtryck samt en stor klippsamling. En förteckning av hela boksamlingen finns i katalogen "Adam Helms bokbranschhistoriska samling" från 1987. Katalogen går att köpa för 100 kr.

Adam Helms Lecture och seminarium

Varje år under våren arrangerar biblioteket, i samarbete med Svenska Förläggareföreningen, The Adams Helms Lecture. Föreläsningen hålls av företrädare för bokbranschen och förlagsvärlden och är öppen för alla intresserade.

Tillsammans med Förlagsutbildningen vid universitetet anordnas på hösten ett Adam Helms seminarium kring ett aktuellt ämne inom bok- och förlagsbranschen.

Guldkorn ur samlingen

Guldkorn som har anknytning till Adam Helms person, bokförlagen Forum eller Trevi eller bokbranschen i stort. 
Läs mer

Helmsguldkorn _juni 2012Greta Helms presenterar Petter Geddas sjöatlas för en besökare på Frankfurtmässan. Foto: Sven Gillsäter

 

Sidansvarig:
Uppdaterad: den 28 mars 2014

kontakt

Postadress:

Stockholms universitet

SE-106 91 Stockholm

 

Besöksadress:

Universitetsvägen 14 D

 

Tel: 08-16 20 00

 

Telefontider:
Måndag-fredag 9-11 och 16-17
Lördag 10-12
Söndag 11-12
 

Kontakta biblioteket
 

Kontakta

relaterade länkar

Adam Helms lecture och seminarium

Guldkorn ur Adam Helms samling