Tyck till om webbplatsen bild

Böcker

Vid Stockholms universitetsbibliotek finns runt 2,5 miljoner tryckta publikationer och ett stort antal e-böcker. Samlingarna innehåller litteratur tryckt från slutet av 1400-talet fram till idag.

Arssvit

Årssviten är placerad på plan 5. De nya böckerna är placerade i nummerordning.

En stor del av de tryckta böckerna är direkt åtkomliga på entréplanet och det övre planet. Från och med årsskiftet 2010/2011 placeras nya böcker, både svenska och utländska, på övre plan i en sammanhållen nummersvit, så kallad Årssvit följt av året boken köptes in samt ett unikt nummer för boken, till exempel Årssvit 2011: 5.678

Många böcker står i magasin och måste beställas fram. Delar av boksamlingarna är placerade på de olika filialbiblioteken.

Litteraturen täcker in alla ämnesområden på Stockholms universitet. Kungl. Vetenskapsakademiens omfattande boksamling är placerad i universitetsbiblioteket. Här finns också en stor slavisk samling, merparten av det nedlagda Arbetslivsbibliotekets litteratur, före detta Psykologisk-pedagogiska bibliotekets samlingar samt litteraturen från Lärumbiblioteket. I universitetsbibliotekets samlingar ingår även avhandlingar, kurslitteratur och referenslitteratur, det vill säga handböcker, lexika, uppslagsböcker och encyklopedier.

 

Sidansvarig:
Uppdaterad: den 13 maj 2015

kontakt

Postadress:

Stockholms universitet

SE-106 91 Stockholm

 

Besöksadress:

Universitetsvägen 14 D

 

Tel: 08-16 20 00

 

Telefontider:
Måndag-fredag 9-17
Lördag 10-12
Söndag 11-12
 

Kontakta biblioteket
 

puff_föreslå_inköp

Raravannergron
Flickr Banner