Tyck till om webbplatsen bild

 

Sök böcker, databaser & tidskrifter
Här söker du efter våra tryckta och elektroniska böcker, tidskrifter, databaser samt på vår webbplats. Artiklar hittar du numera via fliken ”Artiklar (EDS)".
Letar du efter en bok skriv t.ex.så här:
- Selma Lagerlöf Kejsarn
- introduktion till straffrätten 2011
Letar du efter databaser skriv t.ex. så här:
- Karnov (databasens namn)
- Skriv ett ämne t.ex. juridik. Avgränsa sedan sökresultatet genom att klicka på databaser i högerkolumnen.

Lopac-knapp

Avgränsa sökresultatet
Här kan du avgränsa din sökning.
Klicka på ord med plus() för att aktivera, eller på ord med minus() för att avaktivera.

Letar du efter t.ex. en lista över databaser
skriv t.ex. Företagsekonomi i sökrutan. Avgränsa sedan sökresultatet genom att klicka på databaser.