Tyck till om webbplatsen bild

Biblioteket för socialt arbete

Ordinarie öppettider

Måndag-fredag  9-16
Lördag-söndag stängt

Biblioteket som studieplats

Biblioteket för socialt arbete är ett till viss del självständigt filialbibliotek till Stockholms universitetsbibliotek. Vi ger framförallt service till Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan, men allmänheten är välkommen att låna ur den del av samlingen som inte är kurslitteratur.

Biblioteket har cirka 40 studieplatser, åtta datorarbetsplatser, ett antal sökdatorer  skrivare och kopiator. För att skriva ut och kopiera behöver man ett universitetskort. (Som också gäller som bibliotekskort). Trådlöst nätverk finns i hela huset. Grupprum saknas.

Att låna

Universitetskortet fungerar som bibliotekskort inom hela Stockholms universitetsbibliotek. Biblioteket för socialt arbete är en del av universitetsbiblioteket. Mer information om lån finns under rubriken Låna.

Du som är anställd vid Institutionen för socialt arbete, CHESS eller SoRAD, kan få tillgång till biblioteket utöver öppettiderna om det finns personal på plats. Annars är biblioteket larmat. Kontakta biblioteket om du vill ha tillgång till lokalen med hjälp av ditt passerkort.

Du kan som student, lärare och/eller forskare knuten till Institutionen för socialt arbete, CHESS eller SoRAD, beställa böcker och artiklar som inte finns på Stockholms universitetsbibliotek. Som student får du inte fjärrlån av material som finns på något bibliotek inom Stor-Stockholm.

Fjärrlåna en bok

Fjärrlåna en artikel

Inköpsförslag

Du som användare får gärna lämna inköpsförslag (kräver inloggning). Vi köper i princip alla efterfrågade medieresurser, under förutsättning att de faller inom ramen för Stockholms universitets undervisnings- och forskningsinriktning. Fjärrlånebeställningar inom universitetets profil, utgivna inom de senaste tre åren, betraktar vi automatiskt som inköpsförslag. I första hand väljer vi elektronisk version framför tryckt. Läs mer om bibliotekets inköp av medieresurser i medieplanen. Innan du skickar ditt inköpsförslag, sök i katalogen för att se om materialet redan finns i våra samlingar.

Samlingsbeskrivning

Bibliotekets samlingar speglar det forsknings- och verksamhetsfält som betecknas som "socialt arbete". Litteratursamlingen är mångdisciplinär och täcker även ämnesområden som angränsar till socialt arbete, såväl som litteratur inom teori och metod. Den största delen av materialet är till hemlån 30 dagar för alla.

Kurslitteraturen lånas endast ut till studerande och anställda vid Stockholms universitet. Som kurslitteratur räknas all litteratur som finns på litteraturlistorna för grundutbildningen och masterutbildningen på Institutionen för socialt arbete. Biblioteket har två kategorier av kurslån: vecko- och lärarlån.

Veckolån kan lånas i 7 dagar av studenter, forskare och lärare på Stockholms universitet. Förseningsavgift 10 kr/dag.

Lärarlån får endast lånas av lärare på institutionen för socialt arbete. Lånetiden är 30 dagar.

 

Sidansvarig:
Uppdaterad: den 12 november 2015

Socarb

kontakt

Postadress:

Stockholms universitetsbibliotek

Biblioteket för socialt arbete

SE-106 91 Stockholm

Besöksadress:

Sveavägen 162

 

Karta

 

Tel: 08-674 76 44 (kl. 9-16)
E-post:
socarb@sub.su.se

 

Vägbeskrivning:

  • Buss:   2, hpl Sveaplan
              50, hpl Roslagstull
              57, hpl Frejgatan 

Personal


relaterade länkar

puff_föreslå_inköp

Medieplan

kurslitteratur